4.7/5 - (62 votes)

Sammanfattning: 

Den här uppgiften handlar om att visa förståelse för de historiska perspektiven psykodynamiskt, beteende och humanistiskt, genom att använda dem för att förklara en psykologisk fråga – Du väljer fråga i samråd med läraren. Kom ihåg att använda begrepp från de olika perspektiven i dina förklaringar. I slutet av uppgiften ska du också jämföra och utvärdera förklaringarna. 


Kunskapskrav: 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för de historiska perspektivens förklaringar och använder flera begrepp med säkerhet. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.


Lärarens kommentar:

Mycket bra begreppsanvändning och förtydligande exempel. Du visar att du är insatt i perspektiven och deras olikheter. Utvärderingen fungerar, men skulle kunna byggas med på teori. 


Mer detaljer:

  • Psykologi 1 
  • Inlämningsuppgift 
  • Årskurs 1
  • Betyg: B
  • Antal ord: 1471
  • Utbildning: Samhällsvetenskapsprogrammet

VARNING!
Du som läsare har rätten till att använda vårt innehåll som önskat, men har inte rätten till att kopiera, dela eller publicera vårt innehåll på en annan plats. © Alla rättigheter förbehålls till Toppbetyg TB Handelsbolag.

Plagiat Varning!
Alla inlämningsuppgifter och uppsatser har blivit inlämnade på svenska skolor i förhand innan deras uppladdning på Toppbetyg TB - Och hittas därför i din skolas antiplagiatsystem vid kopiering.

Varför brukar människor ha kläder på sig? - Psykologi 1

Psykodynamisk förklaring:

Varför har människor kläder på sig? Det finns många anledningar till varför vi har kläder på oss. Det kan vara för att skydda kroppen mot kyla/värme, eller kanske för att man vill attrahera det andra könet. Både dessa svar är korrekta men vad har den psykodynamisk perspektivet att säga om denna frågan. Som människor föds vi nakna utan kläder.

Om inte vår föräldrar hade lärt oss det i en tidigt ålder, skulle vi ha levt hela vårt liv utan kläder. Med andra ord människans psyke påverkas av det förflutna, vad vi har lärt oss från vår föräldrar kan resultera i hur vi agerar i framtiden. När vi uppfostras av våra föräldrar växer “överjaget” som innehåller de normer och ideerna som vi har lärt oss från samhälle och som vi måste anpassa oss till, och det är då när vi lär vi oss att det är fel.

Vår impulsiva och driftstyrda sida, “Detet” som styrs av biologiska drifter kräver inte att man har kläder om man inte behöver. Människan använder kläder för värma upp kroppen, skydda den från möjliga faror o.s.v. Men det är inte ett krav att ha det om det inte behövs. Men överjaget däremot kräver att vi gör det oavsett förutsättningarna. På grund av samhället och omgivningen är “Jaget” som har i uppgift att anpassa beteendet till omvärlden tvingad att hålla med överjaget för att följa samhällets regler och normer.

Utifrån den psykodynamiska förklaringen kan vi dra en slutsats att vi människor har kläder för att vi har lärt oss det från vår föräldrarna när vi var barn. Vi har också kläder för att försvara oss själva och skydda det psykologiska jaget från att bli utsatt vilket kan kopplas till skydd från tidigare trauman eller en strävan att undvika framtida skam från samhället. Med andra ord kläder fungerar som en försvarsmekanism för att få en att känna sig självsäker.


Beteende förklaring:

Nu när jag har berättat om den psykodynamisk perspektivet är det dags att redogöra för beteendeperspektivet.Vad handlar denna perspektiv om och hur skulle den förklarar varför människor har kläder på sig? Inom behaviorism är det beteendet som står i fokus. Beteendeperspektivet menar att hur vi beter oss är styrd av omgivningen och miljön vi bor på, och att vår personlighet består av inlärda mönster. Ivan pavlov var först ut med sin klassiskt betingning. Grunden är en signal som kallas “Stimulus” (något som får ett beteende att aktiveras) som orsakar ett visst svar som kallades för “Respons”, (svar/reaktion). Betingning uppstår när en viss stimulus ger en speciell response. Ett stimuli skulle kunna vara…


Det finns ca 1000 ord kvar att läsa. Köp för att läsa vidare!