När du besöker vår hemsida samlas det uppgifter om dig som används för att förbättra vårt innehåll och till att förbättra användarupplevelsen. Om du inte önskar att det ska samlas information bör du ta bort cookies och undvika användning av hemsidan. Nedan har vi fördjupat vilka informationer som samlas in, deras syfte och vilka andra som har tillgång till dem.​

1. Vilka personuppgifter insamlar vi, vilket är vårt syfte och vad har vi för rättslig grund för behandlingen?
När du besöker webbplatsen insamlar vi automatiskt uppgifter om dig och om hur du använder webbplatsen, t.ex. vilken typ av webbläsare och vilka sökord du använder på webbplatsen, din IP-adress, däribland din nätverksplats, och information om din dator.

1.2 Syftet är att förbättra användarupplevelsen och optimera webbplatsens funktion. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna förbättra webbplatsen och visa relevanta erbjudanden för dig. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 6, stycke 1, punkt f.


2. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

2.1 När du köper en uppgift eller fler på vår webbplats insamlar vi de uppgifter som du själv anger, t.ex. namn, e-postadress, betalningssätt, telefonnummer, och uppgifter om vilken IP-adress du gör din beställning ifrån.

2.2 Syftet är att vi ska kunna tillhandahålla din beställning och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, vilket t.ex. innefattar att administrera din rätt till reklamation. Vi behandlar även uppgifter om dina köp för att följa gällande lagstiftning, exempelvis för bokföring och redovisning. När du gör ett köp registreras din IP-adress för att vi ska kunna förhindra bedrägeri. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 6, stycke 1, punkt b, c och f


3. Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information av misstag eller olagligt raderas, offentliggörs, förloras försämras eller att obehöriga får åtkomst, missbrukas eller på ett annat sätt behandlad i strid mot lagen.


4. När du köper uppgifter på toppbetyg.com

När du köper uppgifter på toppbetyg.com uppger du ditt namn, efternamn, e-postadress och telefonnummer. Utöver det insamlar vi uppgifter om hur du använder vårt material.

4.1 Syftet är att kunna administrera ditt köp och tillhandahålla dig de tjänster och erbjuda dig de fördelar som är kopplade till ditt köp i Toppbetyg.com samt kunna skicka nyhetsbrev till dig och göra anpassad marknadsföring.


5. Hemsidan använder ”cookies”

Toppbetyg.com använder ”cookies” som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande med det syfte att känna igen, komma ihåg inställningar, utföra statistik och målrätta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig koder som t.ex. virus. Läs mer om Cookies på aboutcookies.org hemsida.

5.1 Det är möjligt att ta bort eller blockera för cookies. Men ifall du tar bort eller blockerar cookies blir då annonser mindre relevanta för dig och komma upp oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt vill det finnas innehåll du inte åtkomst till.


6. Versioner


Detta är version 1.10 av integritetspolicyn för Toppbetyg.com, daterad den 7/2 2022

© 2022 Toppbetyg TB / Toppbetygtb@gmail.com / Org: 969795-7554