5/5 - (95 votes)

Sammanfattning:

Detta är en filmanalys i kommunikation 2 där en elev analyserar två olika typer av reklamfilmer. Eleven förklarar och beskriver filmens bakgrund samt produktion och identifierar dess målgrupp. Eleven diskuterar både känslomässiga såsom strukturella aspekter av reklamens uppbyggnad respektive retoriska grepp baserat på tre huvudperspektiv, ethos, logos och pathos. 


Kunskapskrav: 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor.


Mer detaljer:

  • Kommunikation 2 
  • Reklamfilm Analys 
  • Årskurs 2 
  • Betyg: A 
  • Antal ord: 2471
  • Utbildning: Samhällsvetenskapsprogrammet 

VARNING!
Du som läsare har rätten till att använda vårt innehåll som önskat, men har inte rätten till att kopiera, dela eller publicera vårt innehåll på en annan plats. © Alla rättigheter förbehålls till Toppbetyg TB Handelsbolag.

Plagiat Varning!
Alla inlämningsuppgifter och uppsatser har blivit inlämnade på svenska skolor i förhand innan deras uppladdning på Toppbetyg TB - Och hittas därför i din skolas antiplagiatsystem vid kopiering.
Filmanalys exempel - Kommunikation 2

Commercial reklamfilm: 

Reklamfilmen “Nummer ett” handlar om en flexibel app som heter Coop Scan & Pay. I reklamfilmen vill man informera om en ny funktion. Anledningen till att man vill informera beror på att man vill öka räckvidden för appen, eftersom den är ny. Syftet med reklamfilmen är att få personer att använda appen. Appen går ut på att man kan handla smidigt och enkelt med mobilen i hundratals coop butiker.

Genom att scanna sina varor, och betala direkt i mobilen. Tid är dyrbart, och är även något många människor värnar om. Tack vare appen slipper man stå i långa köer, vilket resulterar i att man kan spara tid. Utöver det faktum att man sparar tid så är även Bianca Ingrosso, huvudpersonen i reklamen, som är en stor profil med miljontals följare. Det faktum att Bianca Ingrosso är sponsor för reklamfilmen, bidrar det till att populariteten ökar. Eftersom det som sker är att åskådarnas intresse lockas.

Reklamfilmen genererar ekonomisk vinst genom att Bianca Ingrosso är med. I reklamfilmen är huvudsyftet att informera om en ny, framför allt modern app, som ur ett historiskt perspektiv inte existerat. Syftet med reklamen är att väcka intresset för personer i alla åldrar. Bianca Ingrosso har å ena sidan följare som domineras av den yngre målgruppen. Det resulterar i sin tur…


Infomercial reklamfilm:

Reklamfilm två är en informerande reklamfilm, som handlar om hur virus upptäcks till att det finns ett färdigt vaccin. Syftet med reklamen är att förmedla ett budskap om hur vaccin upptäcks. Det är väldigt viktigt att sprida denna information, eftersom covid-19 är något som drabbar personer i alla åldrar.

Effekterna är inte lika allvarliga för alla, men en gemensam nämnare är att alla blir sjuka och att smittan kan spridas oavsett åldersgrupp. Enligt Folkhälsomyndigheten (2021-09-16) har man tagit ett fast beslut om att ungdomar födda 2005 eller tidigare erbjuds vaccination för att skydda sig själva mot covid-19 och för att ytterligare minska smittspridningen i samhället. Vaccinationerna av barn från 12 års ålder inleds samordnat i landet november 2021. 

Det framkommer även att ungdomar i åldersgruppen 16–17 år började vaccineras under augusti 2021. I läkartidningen.se (2021-07-01) tar Marie Ström (Reporter på Läkartidningen Förlag AB) upp att viljan att vaccinera sig mot covid-19 är hög även bland unga. Presentationens utgångspunkt är en studie från Folkhälsomyndigheten.

Det är viktigt att poängtera eftersom det är en trovärdig källa Det faktum att unga väljer att vaccinera sig för att både skydda sig själva och allmänheten tyder på att budskapet om vaccinets uppkomst nått ut till väldigt många. Skulle man å andra sidan inte gått ut med information om vaccinets 

uppkomst, genom en pedagogisk video hade studien med god säkerhet sett annorlunda ut. Covid-19 vaccin genererar vinning ur ett samhällsperspektiv. Desto fler som tagit vaccinet, desto mer arbetskraft i samhället. Utan arbetskraft…


Det finns ca 1600 ord kvar att läsa. Köp för att läsa vidare!