| |

Lägga mer tid i skolan med att läsa klassiker | Argumenterande tal

Detta är ett argumenterande tal i Svenska 1 där en elev argumenterar för varför man borde lägga mer tid i skolan med att läsa klassiker. Eleven diskuterar vad en klassiker är och vad det skulle betyda att använda de istället för att ständigt matas av information från sociala medier. Eleven tar upp hur en klassiker skiljer sig från sociala medier och på vilket sätt den kan vara bättre för eleverna och sammanfattar med en upprepning av sina argument. 

| |

Ett gemensamt världsspråk – Argumenterande tal | Svenska 3

Detta är ett argumenterande tal i Svenska 3 där en eleven argumenterar för att allmänt världsspråk. Eleven tar upp minst två argument som ger stöd till sin tes och bemöter dessa argument med ett motargument. Slutligen ger eleven sitt svar och kopplar talets början till slut ihop.

| |

Hårdare straff för våldsbrott i Sverige – Svenska | Årskurs 9

En argumenterande text där en elev argumenterar för att man bör införa hårdare straff på sexualbrott (våldtäkt). Eleven har med flera argument och motargument som eleven besvarar. Här kan du få ta del av ett exempel på en argumenterande text som kan hjälpa dig med att få lite inspiration.

| |

Grafen: struktur, egenskaper, användningsområden | Årskurs 9

En faktatext som handlar om det märkvärdiga kol ämnet grafen (en allotrop av grundämnet kol). Eleven redogör bland annat för grafens historia (upptäckt), struktur och egenskaper, samt beskriver nuvarande och potentiella användningsområden för materialet. Källor inkluderas i uppgiften.