Allmänt:

Materialet på denna hemsida tillhandahålls av Toppbetyg TB (publ), org.nr: 969795-7554. Genom att besöka denna hemsida, lämnar du ditt samtycke till nedanstående villkor. Om du inte accepterar villkoren bör du inte använda dig av hemsidan samt avstå från att läsa våra artiklar, någon information eller något material fram den.


Syftet med hemsidan:

Toppbetyg TB anser att hemsidan är en viktig länk i sina kontakter med handelsbolaget, övriga intressenter, affärskontakter och allmänheten i övrigt. Syftet med informationen är att ge löpande aktuell information om bolaget och dess verksamhet. 


Användarens skyldigheter:

Som användare garanterar och utfäster du, att du kommer använda denna hemsida på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i dessa villkor och följa alla befintliga och framtida uppdaterade riktlinjer och regler för hemsidan. 


Du godkänner att inte använda hemsidan för att:

  • Sprida spam eller oönskad kommentarer, länkar etc.
  • Utge dig för att representera Toppbetyg TB eller vara någon annan.
  • Förfalska rubriker eller manipulera innehållet på hemsidan för att dölja dess ursprung.
  • Lämna falska uppgifter om din anknytning till en person eller enhet.
  • Agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda hemsidan.
  • Delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning.
  • Skicka in material som kränker eller gör intrång mot andras rättigheter, eller som är olagligt, kränkande, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt, samt som innehåller reklam och erbjudanden om produkter respektive tjänster.
  • Samla in eller spara en annan användares personuppgifter.
  • Skriva ut kopior av texter, dela eller publicera vårt innehåll på en annan plats om inte detta först skriftligen godkänts av bolaget. 

Frånsägande av ansvar:

Bolaget jobbar löpande för att hemsidan ska vara uppdaterad med korrekt och relevant information. Trots detta kan vi inte garantera att informationen är fullständig eller korrekt i alla delar exempelvis kan skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Bolaget garanterar inte att anslutningen till hemsidan är avbrottsfri eller felfri. Toppbetyg TB förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidan eller ta bort tillgången till den.


Begränsning av ansvar:

Informationen på denna hemsida tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Toppbetyg TB kan under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för de skador, direkt eller indirekt av vad slag det vara må (inklusive, men inte begränsat till, förlorade avtal, data, förlorad information eller produktionsavbrott) som på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja hemsidan eller dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med dessa villkor. Detta gäller även om Toppbetyg TB blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.


Länkar till externa hemsidor:

Hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor. Länkarna tillhandahålls som en service. Några av dem hanteras av tredje part. Vänligen notera att bolaget inte ansvarar för innehållet på någon annan hemsida och inte heller för produkter eller tjänster som erbjuds på andra hemsidor. Toppbetyg TB uppmanar besökaren att uppmärksamma när denne lämnar hemsidan och att läsa den eventuella policyn för varje ny hemsida.


Besökarintegritet och hantering av personuppgifter:

Toppbetyg TB respekterar varje besökares integritet och är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter som användare av denna hemsida. 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här › 


Barns integritet:

Ingen köp får genomföras av personer under 13 år utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. Toppbetyg TB uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barnens användande av Internet och att informera dem om farorna förknippade med att lämna ut information om sig själva över Internet. 


Immateriella rättigheter:

Alla namn, logotyper och artiklar på hemsidan ägs av Toppbetyg TB Handelsbolag. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från © Toppbetyg TB. Hemsidan innehåller bilder som ägs inte av oss, och kan därför kopieras. 


Jurisdiktion:

Denna hemsida kontrolleras, drivs och administreras av Toppbetyg TB från dess kontor i Sverige. Vi lämnar inga utfästelser att materialet på denna hemsida är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige. Det är förbjudet att öppna hemsidan i territorier där hemsidans innehåll är olagligt. Om du öppnar hemsidan utanför Sverige ansvarar du för att följa den lokala lagstiftningen där du befinner dig. Dessa användarvillkor styrs av svensk lag, utan tillämpning av svenska lagvalsregler. Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt. 


Övrigt:

Toppbetyg TB har rätt att ändra dessa användarvillkor när som helst och efter eget gottfinnande. Om någon del av dessa villkor visar sig vara olagliga, ogiltiga, icke tillämpliga eller av någon anledning icke möjliga att upprätthålla får giltigheten och upprätthållandet av de återstående delarna inte på något sätt påverkas därav eller försämras. 


Kontakt:

Om du har några frågor eller synpunkter på innehållet är du välkommen att kontakta oss: Toppbetygab@gmail.com 

Tack för besöket 🙂